קרקע, האלטרנטיבה המוצלחת ביותר להשקעה.

קרקעות להשקעה מהוות אפיק השקעה רווחי ומשתלם  כל עוד הן נעשות בצורה מושכלת וחכמה, תוך מתן דגש על  הפרמטרים הבאים; ייעוד הקרקע במצב הקיים, ייעוד הקרקע העתידי, ,ומצבה הסטטורי...